Najnovije

Danas smo štandirali i održali konferenciju za medije u gradu na četiri rijeke – Karlovcu. Jednostavno nema boljeg grada u Hrvatskoj da se podsjeti da je voda nezamjenjiv resurs kojem će vrijednost sve više rasti i najavi da ćemo se u idućem sazivu Europskog parlamenta zalagati za veću zaštitu na temeljima europske građanske inicijative o pravu na vodu i uvođenje zabrane komercijalizacije i privatizacije izvora vode i mreža za njenu distribuciju kroz direktive Europske unije. Stranka će posebnu pažnju posvetiti unapređivanju Okvirne direktive o vodama iz 2000., posebice u odredbama koje se odnose na ublažavanje utjecaja poplava i suša, koje će zbog klimatskih promjena biti sve učestalije.
Na taj način borit ćemo se za bolju zaštitu voda i vodnog okoliša i u Hrvatskoj jer zakonska zaštita u zemlji u kojoj glasačka mašina saborske većine beziznimno izglasava svaki zakon koji vlada predloži bez iznimki, premišljanja i amandmana svakako nije dovoljna. Damir Bučar, naš kandidat iz Karlovca, upozorio je da postoji opravdana bojazan da će se zakon o privatizaciji voda izglasati običnom većinom, što bi trebalo onemogućiti Ustavom. Također se zalažemo za kreiranje baze koja bi pratila sve koncesije za vodu u Hrvatskoj kako bi se olakšao nadzor nad korištenjem i bolje zaštitilo izvore, rekao je Bučar.
Izuzev očuvanja vode Zelena alternativa – ORaH zalagat će se i za očuvanje i obnovu vodnih ekosustava, koji se često uništavaju zbog zahvata na vodotokovima, najčešće zbog gradnje hidrocentrala. U Karlovcu se svako malo pojavi nova inicijativa za gradnju nekakve hidroelektrane na Korani, čak se neko vrijeme u javnosti spominjalo i 12 malih hidroelektrana, premda bi samo jedna nepovratno uništila krhki ekosustav ove rijeke, upozorio je Bučar. Po njegovim riječima hidroelektrana Lešće na Dobri je strašan primjer kako se zbog navodno obnovljivih izvora energije uništavaju vodotokovi i vodni ekosustavi. U akumulaciji ove hidroelektrane pojavile su se invazivne vrste koje se odatle dalje šire prema vodama stajaćicama u kršu, a svako ispuštanje vode uzrokuje vodeni val koji uništava korito rijeke i parcele uz rijeku. A projekt je odobren na temelju zastarjele ekološke studije, odnosno nepotpunih podataka iz osamdesetih godina prošlog stoljeća, upozorio je Bučar.
Čista voda je prepoznata još 2010. Rezolucijom Glavne skupštine Ujedinjenih Naroda broj 64/292 kao ljudsko pravo na vodu, rekao je predsjednik Glavnog foruma stranke Dinko Kulaš te dodao da bi se u Hrvatskoj pravo na vodu trebalo zaštititi Ustavom kao što je slučaj u Sloveniji. A do tada treba dosljedno provoditi rezoluciju poziva države potpisnice i međunarodne organizacije da osiguraju njeno provođenje Nema nijednog razloga da Hrvatska dosljednom zaštitom svojih voda ne bude primjer svima drugima. #gogreen #zaEUparlamentlista25 #zaistazeleni