Najnovije
Ciljevi koje ćemo ostvariti djelujući kroz Europski parlament

Ciljevi koje ćemo ostvariti djelujući kroz Europski parlament

Imamo šest ciljeva koje ćemo provoditi idućih pet godina mehanizmima Europske unije:
 
– štititi zdravlje svih nas brigom o čistoći zraka, voda i tla,
– osigurati odgovorno i efikasno gospodarenje otpadom
– poticati razvoj poljoprivrede za potpuno zadovoljenje vlastitih potreba
– poticati razvoj energetskog sustava baziranog na obnovljivim izvorima
– pokrenuti novu industrijalizaciju na tehnologijama
– stimulirati kružnu ekonomiju.