Financijska izvješća – 2024

U prvih 5 tjedana kampanje za izbor hrvatskih zastupnica i zastupnika u Europskom parlamentu nismo, na žalost, imali niti jednu donaciju, a svi naši rashodi su u nastavku:

Rashodi kampanje za EU izbore do 31. svibnja