Najnovije
Kreće zelena inicijativa za zaštitu šuma

Kreće zelena inicijativa za zaštitu šuma

Zelena alternativa – Održivi razvoj Hrvatske u suradnji s drugim zelenomislećim političkim akterima započinje zelenu inicijativu u sklopu koje će se prikupljati potpisi za peticiju „Spasimo šume Europe“, najavio je Zorislav Antun Petrović, predsjednik stranke, na konferenciji za medije održanoj u petak. Peticiju je pokrenula Europska zelena stranka na svom portalu tilt!, a može se potpisati i online na https://www.tilt.green/hr/forests. Peticijom se zahtijeva od Europske komisije da zabrani svo krčenje šuma, odnosno praksu čiste sječe, a na područjima šuma zaštićenih odredbom Natura 2000 spriječi upotrebu teških strojeva koji uništavaju šumsko tlo i ojača Natura 2000 odredbe da bi se očuvao prirodni ponovni rast i pružila bolja zaštita svim postojećim šumama.

Predsjednik Glavnog foruma Zelene alternative – ORaH-a Dinko Kulaš naglasio je da je krčenje šuma, bez obzira je li razlog poljoprivreda, infrastrukturni projekti poput gradnje prometnica ili jednostavno zbog eksploatacije drva jedan je od glavnih uzroka klimatske krize. Procjenjuje se da krčenje šuma uzrokuje više od 10 posto globalnog emitiranja stakleničkih plinova, a uz to i pogoršava poplave i suše, doprinosi gubitku prirodnih staništa za divlje životinje i smanjivanju bioraznolikosti te povećava vjerojatnost za pojavu infektivnih bolesti. Aktualna situacija u Italiji i Hrvatskoj najbolje ilustrira koje mogu biti posljedice ako se ne zaštite šume, bar na područjima obuhvaćenim ekološkom mrežom Natura 2000, gdje su također zabilježene dojave o sječi šuma. I tu naša zemlja nije iznimka. Mnoge države članica Europske Unije imaju odredbe za održavanja šuma koje su loše za klimu, zdravlje ljudi i divlje životinje. Za vlastiti opstanak ovisimo o šumama koje uklanjaju ugljični dioksid iz atmosfere, sprječavaju eroziju tla i osiguravaju zrak čistim. Kako bi spasila naše šume, Europska Unija mora provoditi odredbe zaštite šuma u skladu s vlastitim pravilima zaštite okoliša.

Ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj je jedna od najvećih u Europi s obzirom na ukupni teritorij i obuhvaća 25.956 km2 i pokriva 36,8 posto kopnenog teritorija te 9,3 posto mora pod nacionalnom jurisdikcijom (teritorijalno more i isključivi gospodarski pojas), a sastoji se od 745 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove te 38 područja očuvanja značajnih za ptice. Ukupna površina šuma i šumskoga zemljišta u Hrvatskoj iznosi 2.759.039,05 hektara, odnosno 48,7 posto kopnene površine države.

Zelena inicijativa za zaštitu šuma će obići više gradova u Hrvatskoj, idući su Dugo selo u ponedjeljak 22. svibnja i Čakovec u subotu 27. svibnja.