Najnovije
Ne želimo herbicide u voću i povrću

Ne želimo herbicide u voću i povrću

Štandirali smo za vikend na tržnici Jarun. Interes je bio priličan, naravno, glavno pitanje što ćemo učiniti po pitanju zaštite hrane, što je jedan od naših pet uskličnika za ove izbore. Naš odgovor je bio jednostavan – dosljedno i detaljno ćemo provoditi strategiju „Od polja do stola“, koja je ključni dio Europskog zelenog plana. Predviđeni cilj je do 2030. godine smanjiti upotrebu kemijskih pesticida i rizika od njih za 50 posto. Na taj način će zaštititi okoliš i zdravlje građana EU, poboljšati bioraznolikost i omogućiti oporavak prirodnih ekosustava te osigurati stabilnu opskrbu hranom. Zalagat ćemo se za ograničenje upotrebe najopasnijih pesticida, kontinuirano podržavati korištenje biološku kontrolu i integrirano upravljanje štetnicima kao alternativne metode zaštite bilja te promicati poljoprivredne prakse koje poboljšavaju zdravlje tla i biološku raznolikost. Naravno, vodit ćemo i računa da se poljoprivrednicima osigura odgovarajuća pomoć u prilagodbi novim pravilima, koja bi trebala biti usvojena do konca ove godine. To će biti jedan od naših prvih zadataka u novom sazivu Europskog parlamenta.