Najnovije
Nismo više dio većine u Gradu Zagrebu

Nismo više dio većine u Gradu Zagrebu

Smatramo da Grad Zagreb treba biti predvodnik kad je riječ o preveniranju korupcije, u čemu je iznimno važno uklanjanje sivih zona koje omogućavaju manipulaciju. Smatramo da je Gradska uprava predvođena strankama Možemo! – politička platforma i Zagreb je naš! u protekle tri godine imala vremena uvesti protokole koji će smanjiti mogućnost diskrecijskog odlučivanja i sukoba interesa na minimum i biti za primjer. Na žalost, imali smo prilike svjedočiti raspisivanju javnih natječaja bez kriterija i situacijama da sredstva iz gradskog proračuna dobivaju udruge čiji su čelni ljudi članovi tijela koja odlučuju o dodjeli. Ništa od toga nije protupropisno, ali sigurno ne pomaže preveniranju korupcije.

Također, neprihvatljivo nam je da u materijalima za skupštinu ne budu objavljeni svi relevantni podaci za pojedine točke dnevnog reda jer je to jedino referentno mjesto za građane zainteresirane za procese odlučivanja u Gradskoj skupštini. Na žalost, tu se čak niti gradskim zastupnicima ne dostavljaju traženi odgovori na pitanja.

Kad smo pred sedam godina po prvi put formirali koaliciju sa strankama Zagreb je naš, Nova ljevica, Radnička fronta i Za grad željeli smo smijeniti vlast koju smo, i ne samo mi, smatrali izrazito korumpiranom. Tu vlast predvodio je bivši gradonačelnik kojeg se često isticalo kao sinonim korupciju, no koji za korupciju nikad nije bio osuđen dobrim dijelom i zato jer je sustav upravljanja bio loš. Koliko je sustav jednostavno kontaminirati najbolje je ilustrirala notorna rečenica bivšeg gradonačelnika na sva pitanja o njegovoj umiješanosti u različite korupcijske skandale: Neka institucije rade svoj posao. Prečesto smo imali prilike gledati kako se notorna zloporaba javnih resursa za vlastito ne može sankcionirati jer nije bila protupropisna. Slikovito rečeno: previše je bilo sivih zona u propisima gdje se mogla pojaviti korupcija.

Nakon što je koalicija stranaka Možemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica, Za grad i Zelena alternativa – ORaH došla na lokalnim izborima 2021. na vlast u Gradu Zagrebu očekivali smo da će se kreirati antikorupcijski protokoli koji će smanjiti rizik od korupcije. Međutim, naši koalicijski partneri na tri sastanka za koja su našli vremena pokazali su samo načelni interes ovu inicijativu, a nikad se nije našlo vremena za finaliziranje dogovora. Naša logika je bila da je za suzbijanje rizika od korupcije bitno promijeniti sustav, no ništa od toga se nije dogodilo. Stoga smo ocijenili da više ne možemo biti dio skupštinske većine.

Iskreno se nadamo da će gradska vlast pronaći vremena i energije za unapređivanje protokola i da se više neće raspisivati javni natječaji bez ikakvih kriterija i na koje ponude stižu u rekordnom roku.