Članarina

Članarina

ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA STRANKE ORaH

o iznosu mjesečnih članarina

Temeljem članka 12. Statuta Održivog Razvoja Hrvatske (ORaH), ovom se odlukom definiraju iznosi mjesečnih članarina.

S obzirom da ORaH provodi socijalno osjetljivo načelo poslovanja i provedbu socijalno osjetljivih politika, visina mjesečne članarine ovisi o vrstama primanja i socijalnom stanju svakog/svake člana/članice stranke ORaH-a kako slijedi:

  • za članove/članice koji/koje ostvaruju naknade koji proizlaze iz mandata ORaH-a: 100,00 HRK;
  • za članove/članice koji primaju redovitu plaću kao zaposlenici/zaposlenice  ORaH-a: 50,00 HRK;
  • za ostale članove/članice: 20,00 HRK.

S obzirom da temeljem članka 12., stavka 4. Statuta Stranke članovi/članice slabijeg materijalnog statusa mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja članarine na način i u roku propisanom ovom odlukom Predsjedništva. Nezaposleni/nezaposlene članovi/članice oslobođeni su plaćanja članarine.

Sve članarine, gore pobrojane, bez obzira na iznos, uplaćivat će se po izboru svakog člana i to na polugodišnjoj ili godišnjoj razini (za 6 mjeseci ili za 1 godinu).

 

U ime Predsjedništva stranke ORaH:

 

Zorislav Antun Petrović, predsjednik