Podaci za plaćanje članarine

Podaci za plaćanje članarine

S obzirom da Zelena alternativa – ORaH provodi socijalno osjetljivo načelo poslovanja i provedbu socijalno osjetljivih politika, visina mjesečne članarine ovisi o vrstama primanja i socijalnom stanju svakog/svake člana/članice stranke ORaH-a.

Temeljem članka 12. Statuta Održivog Razvoja Hrvatske (ORaH), ovom se odlukom definiraju iznosi mjesečnih članarina.

S obzirom da ORaH provodi socijalno osjetljivo načelo poslovanja i provedbu socijalno osjetljivih politika, visina mjesečne članarine ovisi o vrstama primanja i socijalnom stanju svakog/svake člana/članice stranke ORaH-a kako slijedi:

·         za član/ic/ov/e koje/i imaju honorar ili plaću na temelju mandata članarina je 15 posto tih primanja mjesečno;

·         za ostale član/ic/ov/e: 20,00 HRK mjesečno.

S obzirom da temeljem članka 12., stavka 4. Statuta Stranke članovi/članice slabijeg materijalnog statusa mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja članarine na način i u roku propisanom ovom odlukom Predsjedništva. Nezaposleni/nezaposlene članovi/članice oslobođeni su plaćanja članarine kad predoče glavnom tajniku prijavu na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Članarine za redovne članove preporučamo uplaćivati na polugodišnjoj ili godišnjoj razini (za 6 mjeseci ili za 1 godinu).

 

Primatelj: Zelena alternativa – održivi razvoj Hrvatske
Adresa primatelja: Dragutina Golika 32a
Sjedište primatelja: 10000 Zagreb

Račun primatelja: HR5123400091111129267
Model plaćanja: HR 67
Poziv na broj: oib subjekta
Iznos: ukupan iznos članarine za šest mjeseci, odnosno 1 godinu

Opis plaćanja: članarina za razdoblje šest mjeseci ili članarina za razdoblje godina dana