Klima i energija

Klima i energija

Klimatske promjene predstavljaju ključni izazov za naš planet u ovom stoljeću. Već sada se suočavamo s posljedicama klimatskih promjena koje su uzrokovane ljudskim djelovanjem: rastom razine mora, širenjem pustinja, sve ekstremnijim vremenskim pojavama poput oluja, suša i poplava, te topljenjem arktičkog leda i glečera. Moramo krenuti u akciju prije nego bude kasno. Borba protiv klimatskih promjena i za obnovljive izvore energije sastavni su dio zelene političke orijentacije. Poštujemo načelo klimatske pravde i našu viziju budućnosti bez fosilnih goriva u svim našim aktivnostima.

Imamo dostižne i vjerodostojne koncepte i strategije za tranziciju prema zelenijoj budućnosti. Za nas, borba protiv klimatskih promjena nije samo lijep dodatak drugim političkim pitanjima kako bismo se prikazali ekološki svjesnima kad je to prikladno. Naprotiv, to je sama srž naše političke borbe i nastavit ćemo biti beskompromisni u vezi s nužnošću konkretne klimatske politike.

Iako je Hrvatska mala zemlja s malim udjelom u globalnim emisijama ugljičnog dioksida, naš golemi potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije, primarno vjetra i sunca pruža nam mogućnost da postanemo jedna od vodećih zemalja u zelenoj tranziciji, istovremeno iskoristivši naše resurse za dobrobit svih naših građana.

Potrebno je izgraditi kapacitete za obnovljive izvore energije koji će zamijeniti, a ne nadopunjavati, fosilna goriva i nuklearnu energiju. Želimo učiniti obnovljivu energiju dostupnom svima, te poticati investitore, fondove i gradove da se uključe u zelenu tranziciju. Također je potrebno povećati energetsku učinkovitost i promovirati održive načine prijevoza. Podupiremo razvijanje javnog prijevoza (lokalnog i međugradskog) te dijeljenja mobilnosti (car sharing, bike sharing) kako bismo postali manje ovisni o motoriziranom prijevozu.

Borba za bolju klimu i tehnologije bez emisija zahtijeva zajednički napor i dosljedna i izvediva politička rješenja. Već vidimo da se poduzima mnogo ohrabrujućih koraka. No, možemo učiniti još i više!