Ljudska prava i migracije

Ljudska prava i migracije

Hrvatsku vidimo kao zemlju mira, pravednosti i raznolikosti. Želimo od naše zemlje stvoriti sigurno mjesto za sve. Ljudsko dostojanstvo, jednakost i solidarnost su temeljne europske, pa tako i hrvatske vrijednosti.

Vjerujemo u pravedno društvo u kojem se svatko poštuje i uživa u istim pravima, bez obzira na spol, etničko podrijetlo, vjeru ili seksualnu orijentaciju.

Odbacujemo bilo kakvo podrivanje slobode ili temeljnih prava koje vidimo kao rezultat trenutnih nacionalističkih, ksenofobičnih i reakcionarnih pokreta koji prijete otvorenoj i demokratskoj kvaliteti našeg društva.

Mi se zalažemo i za prava tražitelja azila i migranata; vjerujemo da EU ima ulogu u tom pogledu, u definiranju zajedničkih politika i njihovoj provedbi, u kojoj Hrvatska, kao granična zemlja Schengenskog sporazuma ima važnu ulogu.

Unutar EU zagovaramo cjelokupnu upotrebu postojećih pravnih instrumenata radi osiguranja sigurnog i zakonitog pristupa; za ambiciozniju shemu ponovnog naseljavanja i premještaja; za mehanizme podrške i fondove za zemlje, gradove i zajednice koje pristaju na premještaj izbjeglica, kao i poticanje drugih da razmotre svoju odluku da ne sudjeluju; za fokusiranje na rješavanje temeljnih uzroka migracije putem promjena trgovinskih i razvojnih politika koje financiraju autoritarne režime.