Najnovije
Sretan nam Dan obnovljivih izvora energije!

Sretan nam Dan obnovljivih izvora energije!

Svjetski dan obnovljivih izvora energije obilježava se svake godine 26. travnja, na dan černobilske nuklearne katastrofe koja se dogodila 1986., s ciljem da se osvijesti potreba za istraživanjem i primjenom obnovljivih izvora energije – vjetra, sunca, vode, biomase, geotermalnih izvora.  Ekološka katastrofa u Černobilu dovela je do povećanja svijesti o nužnosti istraživanja i primjene obnovljivih izvora energije, u koje se ubrajaju energije sunca, vjetra, riječnih tokova, morskih mijena i valova, geotermalna energija i energija biomase i do toga da mnoge zemlje započnu s izradom strategija koje će omogućiti veće iskorištavanje prirodnih resursa.

Tako je Europska komisija donijela Zeleni plan, s ciljem da Europa do 2050. godine postane prvi klimatski neutralan kontinent, dok su neke zemlje, zahvaljujući dobrim okolnostima, otišle i korak dalje. Republika Hrvatska se, kao članica EU, obvezala na prihvaćanje europskog klimatsko-energetskog paketa koji podrazumijeva i Direktivu 2009/28/EZ o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Time smo preuzeli obvezu povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora. Trenutno smo na snažnoj prekretnici kad je riječ o energetskoj tranziciji.

Čista energija obuhvaća izvore energije s minimalnim utjecajem na okoliš, emitirajući zanemarive stakleničke plinove tijekom njihove proizvodnje i upotrebe. Za razliku od konvencionalnih izvora energije poput fosilnih goriva, čista energija je prepoznata po svojim svojstvima prihvatljivim za okoliš. Ova kategorija uključuje i obnovljive i neobnovljive izvore energije: solarnu energiju, energiju vjetra, hidroelektričnu energiju, geotermalnu energiju, energiju biomase, energiju oceana te nuklearna energiju. Međutim, obnovljiva energija još je važnija. Iako su svi oblici obnovljive energije sami po sebi čisti, nisu svi čisti izvori energije obnovljivi. Uzmimo, na primjer, nuklearnu energiju, klasificiranu kao čistu zbog nedostatka emisija stakleničkih plinova, ali je neobnovljiva, oslanjajući se na uran, ograničeni resurs.

Obnovljiva energija potječe iz izvora koji se prirodno obnavljaju u kratkom vremenskom roku i nikad ne ponestaju. Ti izvori obuhvaćaju sunce, vjetar, vodu i biomasu. Iskorištavanjem te energije možemo smanjiti našu ovisnost o fosilnim gorivima, koja su i iscrpljiva i štetna za okoliš te pridonose zagađenju zraka i klimatskim promjenama. Obnovljivi izvori energije otvaraju puteve za opskrbu električnom energijom i osnovnim uslugama u regijama gdje bi to inače bilo nemoguće, podižući životne uvjete za brojne zajednice. Čista energija ključna je za održivost planeta jer ublažava emisije stakleničkih plinova, primarne krivce iza globalnog zatopljenja.

#gogreen #zaorah2024