Struktura i tijela stranke

PREDSJEDNIŠTVO

Na čelu stranke je predsjedni/ca/k, koja/i ujedno predsjeda Predsjedništvom, izvršno-političkim tijelom Zelene alternative – ORaH-a. Predsjedništvo koordinira rad stranke i njezinih tijela, raspravlja o tekućim političkim pitanjima i odlukama te odobrava odluke ili donosi odluke o bitnim izvršnim pitanjima za rad Stranke te omogućuje prenošenje operativnih odluka okruzima i komunikaciju sa njima.

Predsjedništvo čine predsjedni/ca/k, potpredsjednik, potpredsjednica te po jedan član/ica iz slijedećih šest organizacijskih jedinica:
1. Grad Zagreb
2. Slavonija (Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija)
3. Dalmacija (Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija)
4. Zapadna Hrvatska (Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija)
5. Središnja Hrvatska (Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska županija)
6. Sjeverna Hrvatska (Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska i Koprivničko-križevačka županija)

Trenutno su u predsjedništvu:

1. Zorislav Antun Petrović, predsjednik predsjednik@za-orah.hr

2. Karmela Romić, zamjenica predsjednika

3. Darko Stošić, zamjenik predsjednika

4. Teodor Ostojić, Grad Zagreb

5. Dalibor Radman, Slavonija

6. Ivica Smolić, Sjeverna Hrvatska

 

GLAVNI FORUM

Glavni forum je najviše političko tijelo Zelene alternative – ORaH-a između dvije Skupštine koje utvrđuje temelje politike stranke u cjelini i po pojedinim područjima, donosi opće akte te odlučuje o bitnim političkim pitanjima stranke između dvije Skupštine.

Trenutno Glavni forum čine:

1. Dinko Kulaš, predsjednik Glavnog foruma kontakt: glavni.forum@za-orah.hr

2. Jelena Holy, zamjenica predsjednika Glavnog foruma

3. Sven Pomykalo, zamjenik predsjednika Glavnog foruma

 

GLAVNI TAJNIK

Glavni tajnik Zelene alternative – ORaH-a organizira i koordinira infrastrukturu za rad središnjih tijela Stranke, pomaže predsjedniku u radu i predstavljanju Stranke te pomaže predsjednicama središnjih tijela Stranke u sazivanju sjednica i organizaciji rada. Također brine i odgovoran je za izvršenje odluka središnjih stranačkih tijela, usklađuje rad osnovnih, gradskih i okružnih organizacija Stranke sa središnjicom i odgovoran je za organiziranje i funkcioniranje službenih komunikacijskih kanala unutar stranke te za protok službenih informacija.

Hrvoje Dominić, glavni tajnik kontakt: glavni.tajnik@za-orah.hr

 

POSLOVNA DIREKTORICA

Poslovna direktorica brine o prihodima i rashodima Stranke, upravlja imovinom Stranke, organizira financiranje aktivnosti Stranke i druge poslove financijsko-gospodarskog karaktera te rukovodi stručnom službom Stranke. Također zastupa Zelenu alternativu – ORaH u pravnom i platnom prometu.

Maja Ogrizek, poslovna direktorica kontakt: poslovni.direktor@za-orah.hr