Najnovije
Uz malo napora Zagreb može imati daleko bolju vrtićku skrb

Uz malo napora Zagreb može imati daleko bolju vrtićku skrb

Naš zastupnik u Skupštini Grada Zagreba Zorislav Antun Petrović pozvao je Gradsku upravu da rezultate upisa u dječje vrtiće prikazuje na jednom mjestu, u ujednačenim tablicama, na odgovarajući način valorizira upis više djece iz iste obitelji pri upisu te uredi mrežu vrtića. Na taj način će se omogućiti transparentniji postupak, pomoći roditeljima s više djece i omogućiti bolja skrb za djecu koja tek ulaze u sustav predškolskog odgoja te osigurati preduvjeti za bolje upravljanje vrtićkim kapacitetima.

Petrović je podsjetio da se rezultati upisa objavljuju u svakom vrtiću posebno, s tim da su građani upozorili da je u nekim vrtićima broj prihvaćenih zahtjeva za upis manji od broja djece predviđenih planom upisa. Unificiranjem obrasca i prikazivanjem na jednom mjestu omogućit će se veća preglednost postupka i olakšati uklanjanje mogućih grešaka, istaknuo je. Zeleni gradski zastupnik podsjetio je da je broj prihvaćenih zahtjeva je u velikom broju vrtića veći od planiranog što je uz manjak kapaciteta prihvatljivo i svakako treba pozdraviti napore koji osoblje u vrtićima ulaže da omogući kvalitetan rad za što više predškolske djece i upravo zato bi bilo važno objediniti sve podatke na jednom mjestu da se olakša upravljanje ukupnim kapacitetima. Uređivanjem mreže vrtića olakšao bi se njihov svakodnevni rad i izbjeglo da se pri upisu dogodi da dijete upiše željeni vrtić u svom kvartu, no da dobije mjesto u njegovom izdvojenom objektu kilometrima daleko.

Razumljivi su napori gradskih vlasti da se smanji pritisak na vrtiće, no neprihvatljivo je odbijanje zahtjeva uz argumentaciju koju je imala prijašnja Gradska uprava: da je dijete premlado za upis u jaslice jer neće 1. rujna tekuće pedagoške godine imati godinu dana. S obzirom da je iz Grada priopćeno da je od 2023. moguć upis cijele godine nema nikakvog razloga da se diskriminira stotine djece samo zbog toga. Također bi trebalo ukinuti odredbu po kojoj prednost pri upisu imaju djeca čiji roditelji, odnosno skrbnici imaju prebivalište u Zagrebu ako Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ne radi razliku između prebivališta i boravišta, zaključio je Petrović.