Najnovije
Zaključili smo kampanju u Dugom Selu porukom: Misli globalno, djeluj lokalno!

Zaključili smo kampanju u Dugom Selu porukom: Misli globalno, djeluj lokalno!

Posljednja točka naše kampanje bilo je Dugo Selo, odakle smo poslali dvije poruke. Prva je da je za uspješan daljnji razvoj naše zemlje u Europskoj uniji nužna decentralizacija, a druga da su uspješna prilagodba propisa Europske unije hrvatskom zakonodavstvu i njihova dosljedna provedba temeljni preduvjet za unapređenje kvalitete života u Hrvatskoj. Po našoj ocjeni za to su dobrim dijelom zadužene jedinice lokalne samouprave u skladu s maksimom „Misli globalno djeluj lokalno“ i zbog toga treba raditi na njihovom stalnom osnaživanju. Na konferenciji su govorili Teodor Ostojić, član predsjedništva i kandidat za Europski parlament, i Valerija Kulaš, najmlađa kandidatkinja na našoj listi i jedna od pet kandidat/kinj/a na svim listama rođenih u ovom tisućljeću.

Valerija je najavila da će se Zelena alternativa ORaH u idućem sazivu Europskog parlamenta zalagati za unapređivanje legislative vezane uz zaštitu okoliša i osiguravanje uvjeta za njenu provedbu, počevši od najnovijih izmjena Zakona o zaštiti zraka koje je Vlada predložila početkom ove godine. U skladu s Direktivom o kvaliteti zraka iz 2008. jedinice lokalne samouprave su odgovorne za praćenje kvalitete zraka na svom području i za donošenje planova i mjera zaštite, no vrlo često nemaju za to odgovarajuće kapacitete, upozorila je jedna od najmlađih kandidatkinja na ovim izborima. Okvirna direktiva o vodi iz 2000. predviđa uključivanje jedinica lokalne samouprave u donošenje i provođenje planova upravljanja vodama zemalja članica, no lokalne vlasti u Hrvatskoj nerijetko nemaju kapaciteta za provedbu što onda rezultira ugrožavanjem vodotokova i onečišćenjima vode u vodoopskrbnim mrežama. Bitno je omogućiti jedinicama lokalne samouprave da mogu uspješno sudjelovati u planovima upravljanja vodama, osigurati opskrbu kućanstava na svom području i zaštititi vodu od zagađenja.

Jedinice lokalne samouprave najbliže su građanima, najbolje poznaju njihove potrebe i probleme pa su u idealnoj poziciji da provode politike i programe EU na lokalnoj razini. To je posebno važno jer bi upravo jedinice lokalne samouprave, uzimajući u obzir specifične potrebe i kontekst, trebale prilagoditi pravila i propise lokalnim mogućnostima. Pri tome je vrlo bitno da i građani imaju utjecaj na donošenje odluka koje utječu na njihove živote. Upravo zbog toga ćemo u idućem sazivu Europskog parlamenta raditi na osnaživanju jedinica lokalne samouprave.