Najnovije
Zelena inicijativa za zaštitu šuma u Čakovcu

Zelena inicijativa za zaštitu šuma u Čakovcu

Zelena inicijativa za zaštitu šuma, u sklopu koje prikupljamo potpise za peticiju „Spasimo šume Europe“, predstavljena je u subotu u suradnji s nezavisnom listom „Šenkovec u srcu“ u Čakovcu. Koordinator „Šenkovca u srcu“ Ivica Smolić je uz potporu člana predsjedništva i glavnog tajnika Zelene alternative – ORaH-a, Teodora Ostojića i Hrvoja Dominića, predstavio Međimurcima osnovne podatke o  peticiji koju je pokrenula Europska zelena stranka na svom portalu tilt!, a može se potpisati i online na https://www.tilt.green/hr/forests. Smolić je istaknuo da se peticijom se zahtijeva od Europske komisije da zabrani svo krčenje šuma, odnosno praksu čiste sječe, a na područjima šuma zaštićenih odredbom Natura 2000 spriječi upotrebu teških strojeva koji uništavaju šumsko tlo i ojača Natura 2000 odredbe da bi se očuvao prirodni ponovni rast i pružila bolja zaštita svim postojećim šumama.

Ostojić je podsjetio da je krčenje šuma, bez obzira je li razlog povećanje poljoprivrednog zemljišta, infrastrukturni projekti ili jednostavno eksploatacija drva jedan od glavnih uzroka klimatske krize. Po konzervativnim procjenama krčenje šuma uzrokuje više od 10 posto globalnog emitiranja stakleničkih plinova, pogoršava poplave i suše, doprinosi gubitku prirodnih staništa za divlje životinje i smanjivanju bioraznolikosti te povećava vjerojatnost pojave infektivnih bolesti. Nedavne poplave u Italiji i Hrvatskoj najbolje ilustriraju potencijalne posljedice daljnjeg uništavanja šuma, istaknuo je član predsjedništva Zelene alternative – ORaH-a, te apelirao da se šume zaštite bar na područjima obuhvaćenim ekološkom mrežom Natura 2000, gdje su također zabilježene dojave o sječi šuma. Mnoge države članica Europske Unije imaju odredbe za održavanja šuma koje su loše za klimu, zdravlje ljudi i divlje životinje. Za vlastiti opstanak ovisimo o šumama koje uklanjaju ugljični dioksid iz atmosfere, sprječavaju eroziju tla i osiguravaju zrak čistim. Kako bi spasila naše šume, Europska Unija mora provoditi odredbe zaštite šuma u skladu s vlastitim pravilima zaštite okoliša.

Ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj je jedna od najvećih u Europi s obzirom na ukupni teritorij i obuhvaća 25.956 km2 i pokriva 36,8 posto kopnenog teritorija te 9,3 posto mora pod nacionalnom jurisdikcijom (teritorijalno more i isključivi gospodarski pojas), a sastoji se od 745 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove te 38 područja očuvanja značajnih za ptice. Ukupna površina šuma i šumskoga zemljišta u Hrvatskoj iznosi 2.759.039,05 hektara, odnosno 48,7 posto kopnene površine države.

Zelena inicijativa za zaštitu šuma će obići niz gradova u Hrvatskoj, idući su Rijeka, Pula i Split.